Showing all 12 results

GIẺ LAU COTON 100%

DẺ LAU BÌNH DƯƠNG

Liên hệ
-5%

VẢI VỤN CÁC LOẠI

DẺ LAU TRẮNG COTTON

20,000  19,000 
-17%

VẢI LAU 1 LỚP 30*40cm BÓ CỤC 5KG

GIẺ LAU BÌNH DƯƠNG

9,000  7,500 
-17%

VẢI LAU NHIỀU MÀU KHÔNG XÙ LÔNG KHÔNG RA MÀU

GIẺ LAU KHÔNG RA MÀU

6,000  5,000 
-13%

VẢI LAU NHIỀU MÀU KHÔNG XÙ LÔNG KHÔNG RA MÀU

VẢI LAU BIÊN HOÀ

8,000  7,000 
-13%
8,000  7,000 
-13%

VẢI LAU MÀU 1 LỚP KHÔNG BÓ CỤC

VẢI VỤN

8,000  7,000 
-13%

VẢI LAU NHIỀU MÀU KHÔNG XÙ LÔNG KHÔNG RA MÀU

VẢI VỤN BÌNH DƯƠNG

8,000  7,000 
.
.
.
.